Urban Plants arbetar endast med hållbart certifierade odlare. På detta sätt kan vi garantera att alla våra växter håller högsta klass i avseendet hållbar odling. Tillsammans med våra odlare och kunder vill vi i framtiden vara med och sprida hållbar grönska och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi har som målsättning att leda den hållbara utvecklingen inom växtbranschen. Dels att vår egen verksamhet skall bedrivas på ett hållbart sätt. Men även att våra odlare bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete är en del av vår strategi.

Odlare och produkter

Vår största miljöpåverkan i vår värdekedja är produktion av växter. Urban Plants producerar inga egna växter utan arbetar med odlare runt om i norra Europa. Vi ställer höga krav på våra odlare. För att bli leverantör till Urban Plants krävs det att odlare har ett certifierat hållbarhetsarbete. Alla våra odlare är certifierade enligt MPS-ABC standard. MPS är en oberoende internationell organisation som övervakar, utbildar och certifierar företag inom växt och blomnäringen. Organisationen är aktiv i över 50 länder och är godkänd av Holländska ackrediteringsorganet RvA.

Vi samarbetar enbart med MPS-A certifierade odlare

MPS-ABC är ett miljökvalitetsprogram för växt och blomnäringen. Programmet baseras på en poängskala och bedömer och reviderar odlarnas produktion av växter utifrån fem olika miljöaspekter: växtskyddsmedel, gödningsmedel, energianvändning, avfallshantering och vattenhantering. Odlarna certifieras sedan baserat på hur pass miljövänlig deras produktion är enligt följande skala MPS-A, MPS-B och MPS-C, där MPS-A är den kategori som är mest miljövänlig ur ett hållbarhetsperspektiv. Urban Plants arbetar endast med MPS-A certifierade odlare. På detta sätt kan vi garantera att alla våra växter som vi tillhandahåller hålla högsta klass i avseendet hållbar odling.

Ladda ned en PDF om MPS och läs mer

Utveckling av MPS-ABC

Nästa steg i vårt hållbarhetsarbete är att alla våra odlare skall vara certifierade enligt GLOBAL G.A.P. Denna kvalifikation är en utveckling av MPS-ABC och ställer högre krav på riskreducering och spårbarhet av produkter. Detta certifikat harmoniserar med Floriculture Sustainability Initiative (FSI) som har som målsättning att 90 % av alla växter och blommor som säljs globalt skall vara certifierade år 2020. Av vårt eget sortiment är idag 50 % av våra växter certifierade enligt GLOBAL G.A.P. Vi har som målsättning att under 2019 skall 100 % av våra växter vara certifierade enligt GLOBAL G.A.P standarden.

Socialt Ansvar

För Urban Plants är det viktigt att våra växter kommer från schyssta förhållanden. Både ur miljösynpunkt men även att de som arbetar på odlingar har bra arbetsförhållanden. Sociala aspekter såsom odlarnas säkerhet, hälsa och arbetsförhållanden är tre aspekter som vi förespråkar lite extra. Som odlare kan du genom organisationen MPS certifiera dig enligt MPS- Socially Qualified (MPS-SQ).

Detta certifikat baseras på universella mänskliga rättigheter, den lokala organisationens Code of Conduct samt ILO avtalet (International Labour Organization).  Är du certifierad enligt MPS-SQ anses verksamhetens produkter vara odlade under goda arbetsförhållanden. Idag innehar 70 % av våra odlare ett MPS-SQ certifikat. Under 2019 är vår ambition att 100 % av Urban Plants odlare skall vara SQ certifierade.

Socialt Ansvar

För Urban Plants är det viktigt att våra växter kommer från schyssta förhållanden. Både ur miljösynpunkt men även att de som arbetar på odlingar har bra arbetsförhållanden. Sociala aspekter såsom odlarnas säkerhet, hälsa och arbetsförhållanden är tre aspekter som vi förespråkar lite extra. Som odlare kan du genom organisationen MPS certifiera dig enligt MPS- Socially Qualified (MPS-SQ).

Detta certifikat baseras på universella mänskliga rättigheter, den lokala organisationens Code of Conduct samt ILO avtalet (International Labour Organization).  Är du certifierad enligt MPS-SQ anses verksamhetens produkter vara odlade under goda arbetsförhållanden. Idag innehar 70 % av våra odlare ett MPS-SQ certifikat. Under 2019 är vår ambition att 100 % av Urban Plants odlare skall vara SQ certifierade.

Urban Sustainable

För att kunna sprida hållbar grönska har vi skapat Urban Sustainable. Detta är ett koncept av växter som uteslutet kommer från odlare som har innehar MPS-A, GLOBAL G.A.P och MPS-SQ certifikat. Dessa växter är både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv odlade på en hög hållbar nivå.
Alla växter som klarar kraven för Urban Sustainable märks med en specifik logga.

Kika in vårt Urban Sustainable sortiment här!

Klimat

I Urban Plants affärsmodell ingår alltid fri hemleverans till våra kunder. Transporterna sköts av våra egna förare och bilar. Just nu är alla våra bilar bensindrivna och bidrar till en negativ klimatpåverkan i form av utsläpp. Vi vet att det inte är optimalt, men våra transporter är alltid 100 % klimatkompenserade via ett projekt för trädplantering i Etiopien. Här kan du läsa mer om projektet
Vårt klimatmål är att under 2020 övergå till ett fossilfritt transportsätt. 

Har du frågor eller funderingar kring vårt hållbarhetsabete är du välkommen att höra av dig till oss.
Info@urbanplants.se

Klimat

I Urban Plants affärsmodell ingår alltid fri hemleverans till våra kunder. Transporterna sköts av våra egna förare och bilar. Just nu är alla våra bilar bensindrivna och bidrar till en negativ klimatpåverkan i form av utsläpp. Vi vet att det inte är optimalt, men våra transporter är alltid 100 % klimatkompenserade via ett projekt för trädplantering i Etiopien. Här kan du läsa mer om projektet
Vårt klimatmål är att under 2020 övergå till ett fossilfritt transportsätt. 

Har du frågor eller funderingar kring vårt hållbarhetsabete är du välkommen att höra av dig till oss.
Info@urbanplants.se