Näring till krukväxter –

allt du behöver veta

Alla krukväxter behöver näring! Det spelar ingen roll vilka det handlar om. Med näring blir din växt vackrare och starkare, vilket gör att den kan stå emot ohyra och dåliga förhållanden. Här är Urban Plants tips om hur du bäst gödslar dina krukväxter!

Idag kan du köpa alla olika slags krukväxtnäringar. Näring kan komma i form av pinnar, vätska eller spray. Det spelar inte särskilt stor roll viken form av gödsel du använder, men det är viktigt att ge näring regelbundet. Vi på Urban Plants tycker att ekologisk näring är lämpligast, framförallt om du har ätbara krukväxter.

Hur ofta ska jag ge näring till mina krukväxter?

Likt växterna i naturen behöver du anpassa hur du sköter dina krukväxter utifrån årstider. Krukväxter har ofta perioder av vila och då är det viktigt att de får mindre näring än annars. Det är vanligt att man ger näring en gång i veckan från mars till september. Resterande period räcker det att ge näring en gång i månaden. Kom även ihåg att din växt kommer att växa ordentligt när du gödslar. Byt då till en större kruka i början av våren. Här kan du läsa hur du planterar om dina krukväxter.