Allmänna villkor

2018-09-01

 1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.urbanplants.se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Blomhjälpen HB  (Startplattan), organisationsnummer 969785-4595. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Blomhjälpen HB (Startplattan) framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpade för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
Blomhjälpen HB (Startplattan) reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Blomhjälpen HB (Startplattan) har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.3
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Blomhjälpen HB (Startplattan) eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Blomhjälpen HB (Startplattan).

 1. ORDER

2.1
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år samt vara ha en leveransadress inom Stockholms Län. Blomhjälpen HB (Startplattan) förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller bor utanför Stockholms län).

2.2
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Blomhjälpen HB (Startplattan).

2.3
Ett avtal om köp ingås först när Blomhjälpen HB (Startplattan) bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Blomhjälpen HB (Startplattan) per e-post. Blomhjälpen HB (Startplattan) uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Blomhjälpen HB (Startplattan) kundservice.

 1. PERSONUPPGIFTER

3.1
Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Blomhjälpen HB (Startplattan) ansvarar inte för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.3
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående meddela Blomhjälpen HB (Startplattan) om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.4
Om Blomhjälpen HB (Startplattan) misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Blomhjälpen HB (Startplattan) rätt att stänga av dig. Blomhjälpen HB (Startplattan) har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

3.5
Blomhjälpen HB (Startplattan) ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Du lämnar till Blomhjälpen HB (Startplattan). Dina uppgifter används för att Blomhjälpen HB (Startplattan) ska kunna fullgöra sina åtaganden, såsom ge god service och utföra marknadsföringsaktiviteter, exempelvis utskick av erbjudanden.

3.6 
Blomhjälpen HB (Startplattan) sparar följande persondata: 
Ip-adress, E-post, Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer, ordervärde, ordernummer och beställda artiklar.

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Du ditt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter. Kontakta då info@urbanplants.se

 

 1. PRISER OCH BETALNING

4.1 
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser är inklusive moms.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt på Sajten. Blomhjälpen HB (Startplattan) har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Blomhjälpen HB (Startplattan). Vid fakturabetalning kan Blomhjälpen HB (Startplattan) eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Blomhjälpen HB (Startplattan) förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

4.3
Blomhjälpen HB (Startplattan) erbjuder alltid säkra betalningsalternativ. Därför använder Blomhjälpen HB (Startplattan) ett betalningssystem som utvecklats för att skydda Kunden. Alla transaktioner som görs skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade, vilket ger mycket god säkerhet. För att skydda Kunden förbehåller sig Blomhjälpen HB (Startplattan) alltid rätten att kontrollera korts giltighet, att den debiterbara köpesumman finns och köparens adressuppgifter. Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Kunden välkommen att kontakta Blomhjälpen HB (Startplattan) kundservice.

 1. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Blomhjälpen HB (Startplattan) kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Blomhjälpen HB (Startplattan) i samband med kampanjen. Blomhjälpen HB (Startplattan) förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. LEVERANS OCH FRAKT

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på Sajten.

 1. GARANTI

7.1 
Vid köp av varor erbjuder Blomhjälpen möjligheten att byta eller lämna tillbaka varan inom 14 dagar efter att Du mottagit den. För att garantin skall gälla behöver Du kontakta Blomhjälpens kundservice inom 14 dagar efter att Du mottagit varan. Vid godkända garantiärenden står Blomhjälpen för returfrakten. 

 

 1. ÅNGERRÄTT

8.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Blomhjälpen HB (Startplattan) detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

8.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
DU har ej ångerrätt på gröna växter, blommande växter, sticklingar, lökar, rotknölar, trädgårdsväxter och andra produkter som kan ta skada av att hanteras flera gånger. Ångerrätten gäller inte heller produkter som har ett begränsat hållbarhetsdatum eller som klassas som färskvara.

8.3
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Blomhjälpen HB (Startplattan). Varan ska skickas väl emballerad. Returer ska göras till Blomhjälpen HB (Startplattan) enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

8.4
När Du ångrar ditt köp betalar Blomhjälpen HB (Startplattan) tillbaka det belopp som Du betalat för varan men dock inte fraktkostnaden. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Blomhjälpen HB (Startplattan) erbjuder. På det belopp som ska återbetalas har Blomhjälpen rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.5
Blomhjälpen HB (Startplattan) betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum Blomhjälpen HB (Startplattan) tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. REKLAMATION

9.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten om varan avviker i sort, mängd och kvalité mot vad som avtalats om. Förutsättningen är att du har skött varan enligt skötselråden. Sex månader efter köpet är det Du som har bevisbördan.

9.2
BLOMHJÄLPEN står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Blomhjälpen HB (Startplattan) att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Blomhjälpen HB (Startplattan) strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att BLOMHJÄLPEN mottagit reklamationen. Blomhjälpen HB (Startplattan) förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

9.4 
Vid reklamationer kontakta alltid Blomhjälpens kundservice innan du reklamerar varan.

 1. FORCE MAJEURE

Blomhjälpen HB (Startplattan) ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Blomhjälpen HB (Startplattan) inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Blomhjälpen HB (Startplattan) dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Blomhjälpen HB (Startplattan) rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Blomhjälpen HB (Startplattan) förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Blomhjälpen HB (Startplattan) har informerat dig om ändringarna. Blomhjälpen HB (Startplattan) rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 1. LAG OCH TVIST

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Blomhjälpen:s kundservice. Vid eventuell tvist följer Blomhjälpen HB (Startplattan) beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

12.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

   13. PERSONUPPGIFTER

13.1
Vi sparar följande persondata om våra kunder 
Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.
Beställningar: ip-adress, E-post, , Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer. 
Dessa uppgifter sparas i syfte att kunna leverera beställningarna och ta betalt för produkter.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.

13.2
Blomjhälpen HB (startplattan) kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Blomjhälpen HB (startplattan) räkning i samband med att de utför en tjänst för Blomjhälpen HB (startplattan). t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.